Türk Öğrenciler Erasmus İle En Çok Almanya’ya Gidiyor

0
160

Türkiye’nin 2004 yılında katılım sağladığı Erasmus+ programından her yıl yaklaşık 15 bin öğrenci faydalanıyor. 2014-2017 döneminde toplam 58 bin 838 yüksek öğrenim öğrencisi yurt dışında eğitim görme olanağı buldu. Polonya, yaklaşık 14 bin 449 öğrenciyle 2014 – 2017 yılları arasında Türkiye’nin en çok öğrenci gönderdiği ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Türk öğrenciler tarafından en çok tercih edilen diğer ülkeler 9 bin 355 öğrenci ile Almanya, 4 bin 683 ile İtalya, 4 bin 60 ile İspanya ve 3bin 114 ile Çekya yer alıyor.

Türkiye’nin 2004’te katılım sağladığı Erasmus+ programından her yıl yaklaşık 15 bin öğrencifaydalanırken, 2014-2017’yi kapsayan 4 yıllık dönemde toplam 58 bin 838 yükseköğrenim öğrencisi yurt dışında bir süre eğitim görme olanağı buldu.

“Socrates”,”Leonardo da Vinci”, “Hayatboyu Öğrenme”,”Gençlik” gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program,Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemiiçin “Erasmus+” markası altında yeniden yapılandırıldı. Erasmus+ ileyüksek öğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara dahibe destekleri sağlanırken, bu programı 2004’ten bu yana Türkiye Ulusal Ajansıyürütüyor.

Polonya,yaklaşık 14 bin 449 öğrenciyle 2014-2017 döneminde Türkiye’nin en çok öğrencigönderdiği ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye’deki öğrencilertarafından en çok tercih edilen ikinci ülke Almanya’ya aynı dönemde 9 bin 355öğrenci giderken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya, İspanya ve Çekya takip etti. Sözkonusu dönemde İtalya’ya 4 bin 683, İspanya’ya 4 bin 60, Çekya’ya 3 bin114 Türk öğrenci Erasmusaracılığıyla gitti.

Yararlanıcıların bireysel, akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlayan Erasmus+ programıyla öğrencilerin istihdam olanakları artıyor. AB Komisyonu tarafından yapılan araştırmalar, Erasmus faaliyetine katılan öğrencilerin hareketliliğe katılmamış akranlarına göre mezun olduktan sonra iş bulabilme olasılıklarının iki kat fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Program, öğrencilerin dil ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini artırmalarına, kendilerini daha iyi ifade etmelerine, kültürler arası iletişim konusunda daha başarılı olmalarına katkı sağlıyor.

2014-2020 döneminde Erasmus+ adını alan eğitim ve gençlik programları, Türkiye dahil Avrupa’nın 33 ülkesinde uygulanıyor. Program, yükseköğretim, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, okul eğitimi ve gençlik alanlarında geçen yıl 55 binden fazla kişiye yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı sağladı.

Leave a reply